• Innovating examinations in teacher education 

      Adalberon, Erik Yves H. (Doctoral Dissertations at the University of Agder; no. 337, Doctoral thesis, 2021)
      Lærerutdanning er en av de mest betydningsfulle utdanningene i verden. Det legges mye ressurser i utvikling og innovasjon for at denne skal fungere best mulig, både nasjonalt og internasjonalt. Likevel er det noen ...