Show simple item record

dc.contributor.authorEliassen, John Rasmus
dc.date.accessioned2008-07-16T13:30:20Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138896
dc.descriptionMasteroppgave i idrettsvitenskap- Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractFotballklubbers lokale forankring og betydning vil ses nærmere på gjennom teoretisk refleksjon og empirisk observasjon der Viking FK er case. Teorien som anvendes er Luhmanns systemteori og det som danner det empiriske materialet er dokumenter og kvalitative intervjuer. Ifølge Luhmann (2000a) er sosiale fenomen, som eksemplifisert ved Viking FK i denne avhandlingen, sosiale system som danner seg selv gjennom å skille seg fra omverden. Skille mellom systemet selv og dets omverden danner en unik betraktning av seg selv som noe forskjellig fra omverden. Det utgjør systemets realitetsforståelse, dets mening som uttrykkes gjennom forventninger og kommunikasjon. På grunnlag av hva som forventes og hva det kommuniseres om dannes der ulike operasjoner internt som sørger for at systemet kontinuerlig gjen- og omdannes i samfunnet. For at fotballklubber fortsatt skal kunne eksistere, som vil si gjen- og omdannelse av seg selv, kreves det at fotballklubber oppleves som relevant for samfunnet. Fotballklubben må kunne bidra med noe som har betydning i samfunnet. Betydningen må søkes gjennom relasjoner, det som i systemteorien betegnes som strukturelle koblinger, mellom fotballklubb og andre systemer. Hvorfor dannes det slike strukturelle koblinger mellom fotballklubb og andre system i lokalsamfunnet? Jo fordi, de impliserte systemene på hvert sitt hvis kan bidra med ytelser som ikke det andre systemet selv kan produsere, men som kan bidra til det andre systemets gjen- og omdannelse. For å forstå de strukturelle koblingene må en derfor se nærmere på operasjoner i og utenfor fotballklubben.en
dc.format.extent502685 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subjectLuhmanns systemteorien
dc.subjectAutopoiesisen
dc.subjectForventninger og kommunikasjonen
dc.subjectMedium og koderen
dc.subjectStrukturell koblingen
dc.subjectViking FKen
dc.subject.classificationIDR506
dc.titleFotballklubbers forankring og betydning i det norske samfunn : en casestudie av Viking fotballklubben
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339en
dc.source.pagenumber122 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record