Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Gunilla Maria
dc.date.accessioned2013-09-24T06:07:12Z
dc.date.available2013-09-24T06:07:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138862
dc.descriptionMasteroppgave i psykisk helsearbeid ME-504 2013 – Universitetet i Agder, Grimstadno_NO
dc.description.abstractPå bakgrunn av fokus på Terapeutisk Mestring av Aggresjon(TMA), egne erfaringer og tidligere forskning er den overordnede hensikten med studien å belyse hvordan arbeid med forvarsler, ved hjelp av Early Recognition Method (ERM), kan forebygge aggresjon og vold. Fokuset er på informantenes opplevelse av dette arbeidet og om det påvirker deres situasjon. Studien er inspirert av en fenomenologisk- hermeneutisk metode ved å benytte intervjuer og deltakende observasjon. Utvalget består av 4 informanter som har en alvorlig psykisk lidelse og erfaring fra å være underlagt tvunget psykisk helsevern. Informantene er delte i sine erfaringer med arbeidet ved at to opplever dette har påvirket de i en positiv retning, en er usikker samtidig som han opplever en forbedret relasjon til personalet og åpenhet om forvarsler, mens den siste mener det er for mange planer å forholde seg til. Samtidig sier alle informantene at de opplever å ha fått mer tid, opplever større forståelse og opplever økt grad av brukermedvirkning. Det konkluderes med at det vises en tendens til at dette arbeidet forbedrer relasjonen til personalet, øker bevissthet rundt forvarsler, gir en innsikt i hverandres livsverden, samt at det er etablert alternative handlingsvalg og økt troen på egen mestringsevne.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder / University of Agderno_NO
dc.titleForebyggende tiltak mot aggresjon og voldno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumberX, 71 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record