Show simple item record

dc.contributor.authorBele, Mona
dc.date.accessioned2013-09-23T13:25:12Z
dc.date.available2013-09-23T13:25:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138852
dc.descriptionMasteroppgave i psykisk helsearbeid ME-504 2013 – Universitetet i Agder, Grimstadno_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Hovedtyngden av forskningen på sammenheng mellom psykisk helse og naturopplevelser dokumenterer betydningen av fysisk aktivitet i friluftsliv, men antyder at det er noe mer, og foreslår det meditative elementet i naturopplevelser som mulig virksom faktor i forhold til psykisk helse. Hensikt og problemstilling: Hensikten i denne studien er å utvikle beskrivelser av det meditative elementet i naturopplevelser, av hvilke kvaliteter i naturmøtet som oppleves som noe særegent i kraft av at det gjør noe med oss, og å drøfte hvordan dette kan forstås i et helsefremmende perspektiv. Problemstillingen: Hvordan kan vi forstå det meditative elementet i naturopplevelser i en helsefremmende kontekst? Metode: Kvalitativ metode ved hjelp av semistrukturerte fokusgruppe- og individuelle intervjuer. Resultater: Funn viser at særegne kvaliteter i naturkonteksten skaper en åpenhet og frihet som inviterer til at mennesket selv kan strukturere og definere egne utfordringer og ønsker for handling. Dette gir rom for mestring, sammenheng og mening som representerer en kontrast til urbane omgivelser og hverdagsliv. Funnene viser at det naturopplevelser gjør med oss kan forstås som virkninger av den umiddelbare sansningen som fasiliteres i naturkonteksten, i en helhetlig integrert opplevelse som gir en følelse av tilhørighet og egen væren-i-verden. Det sansende nærværet skaper økt tilstedeværelse i øyeblikket som kan forstås som oppmerksomt nærvær. Konklusjon: Det meditative elementet i naturopplevelse kan forstås som sansende nærvær der mennesket kommer i kontakt med egen eksistens og kan fungere integrert og autentisk.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder / University of Agderno_NO
dc.title"I naturen kommer jeg liksom på plass i meg selv" : sansende nærvær i naturopplevelser som helsefremmende kontekst i psykisk helsearbeidno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber86 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record