• Den kritiske ettertanke : undersøkelser fra en avgått redaktør 

      Andersen, Anders Johan W. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Denne artikkelen er en undersøkelse av Tidsskrift for psykisk helsearbeid i perioden 2004-2010. Undersøkelsen viser stor variasjon når det gjelder bidragsyternes utdannings- og erfaringsbakgrunn, og organisatorisk tilhørighet. ...