• Livets siste dager 

      Hestås, Kjersti (Master thesis, 2023)
      Bakgrunn: Det blir flere og flere syke eldre som vil ha et økende behov for kommunale tjenester, det betyr at det også vil være behov for palliativ omsorg og omsorg ved livets slutt. Tidligere forskning har vist at ...