Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEgholm, Kjetil Andre
dc.date.accessioned2012-11-21T12:00:00Z
dc.date.available2012-11-21T12:00:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136165
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer- Universitetet i Agder, 2012no_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å kartlegge og forstå prosjektstyrings-prosessene i en bedriftssetting, og hvilke informasjonssystemer (IS) som kan benyttes til dette formålet. Gjennom en casestudie er det identifisert utfordringer som prosjektansvarlige og prosjektledere kan møte når de benytter ulike IS-verktøy i sine prosjektstyringsprosesser. Dette har gitt et grunnlag for å bedre kunne forstå hvordan IS kan fasilitere prosjekt-styringsprosesser. Følgende forskningsspørsmål har ledet denne studien: «Hva er utfordringene ved å ta i bruk IS som en fasilitator for prosjektstyringsprosesser?» Gjennom litteratursøket kom det frem at det er lite forskningslitteratur på dette feltet. Studien er derfor en utforskende studie, og har i stor grad tatt utgangspunkt i prosjektlitteratur. Resultatene av undersøkelsen viser at er flere utfordringer i portefølje- og prosjektstyringen. De viktigste funnene fra resultatene oppsummeres i punktlisten under: • Mange uavhengige systemer • Manglende helhetlig verktøy • Manglende standardisert prosjektstyringsprosess Disse danner grunnlaget for diskusjonen. Drøftingen tar for seg mulige årsaker til de identifiserte utfordringene, og avdekker seks utfordringer som bør imøtekommes før IS tas i bruk som et hjelpemiddel for prosjektstyringsprosessene: 1. For lavt IS-modenhetsnivå i bedriften 2. Manglende strategi for behovsanalyse og valg av system 3. Motstand mot endring blant prosjektledere 4. Lav prosjektkompetanse og motstand mot standardisering av prosess hos ledelsen 5. Lav kompetanse på standardisering av prosjektstyringsprosessene 6. Stor variasjon i prosjekttyper og -størrelser Dette er en utforskende studie og generaliserbarheten til funnene begrenses som en konsekvens av det. Det er derfor viktig at det forskers videre på dette feltet for å kunne generalisere funnene. Denne studien kan bidra til IS forskningen ved å være et grunnlag for videre studier. Studien kan tjene som et illustrativt eksempel for andre bedrifter som ønsker å innføre IS som støtte for prosjektvirksomheten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationIS 501
dc.titleUtfordringer ved å ta i bruk IS i prosjektvirksomheter : en utforskende casestudieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Other information technology: 559no_NO
dc.source.pagenumber43 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel