Show simple item record

dc.contributor.authorHoff, Christian Henrik
dc.date.accessioned2011-09-28T11:45:20Z
dc.date.available2011-09-28T11:45:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136139
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer- Universitetet i Agder 2011en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven bygger på en casestudie i et forlag. Hensikten med studien er dermed å avdekke hvilke utfordringer som kan relateres til implementeringen av et Enterprise Resource Planning system (ERP-system) i et forlag. Konteksten forlaget befinner seg i er spesiell for implementeringen av et ERP-system. Et forlag er en kunnskapsintensiv bedrift, og kjernekompetansen ligger i utnyttelsen av kunnskap for å tilby produkter av høy kvalitet. Ansatte i en kunnskapsintensiv bedrift er avhengige av fleksibilitet og et forlag møter dermed spesielle utfordringer relatert til implementeringen av et ERP-system. Hensikten med et ERP-system er å introdusere struktur og disiplin i en organisasjon, dette er motstridende med fleksibiliteten som kreves fra de ansatte. Forlaget i denne studien er i tillegg en små og mellomstor bedrift (SMB), som bringer ytterligere utfordringer til implementeringen. Konteksten forlaget befinner seg i og utfordringene som dette resulterer i, gjør denne studien både interessant og lærerik. I denne studien ser vi først og fremst utfordringer relatert til valget av ERP-systemet. Som en SMB har forlaget begrensede ressurser, hvilket påvirker valg av ERP-system. Utover dette har forlaget spesielle behov og krav som stilles til ERP-systemet. Disse behovene kan begrunnes i en redaktørs kunnskapsarbeid og det naturlige ønske for fleksibilitet ved gjennomføring av arbeidsoppgaver som krever bruken av kunnskap. Studien tydeliggjør at utnyttelsen av systemet varierer blant brukerne. Manglende bruk av systemet bunner ikke i opplæringen av systemet, men er et resultat av manglende funksjonalitet i systemet som et prosjektverktøy. Fra studien ser vi at prosessendringer ikke fremsto som en tydelig faktor i ERP-prosjektet. Dette er i motsetning til tidligere studier beskrevet i litteraturen, som dokumenterer hvordan prosessendringer er en følge av implementeringen av ethvert ERP-system. Videre ser vi at få forsøk er gjort for å tilpasse seg til det nye systemet. Administrasjons- og markedsavdelingen beskriver overgangen til det nye ERP-systemet som positivt. I redaksjonen var det imidlertid delte meninger, og vi ser at manglede fleksibilitet i systemet var en sentral hindring for å oppnå optimal bruk, og at nødvendige endringer var vanskelige å få til. Tekniske utfordringer følger enhver ERP-implementering, slik var det også i denne casestudien. Disse utfordringene er relatert til både datakonvertering og vasking av data. Spesielt tydelig blir dette i overgangen fra et legacy-system til et ERP-system. Flere tekniske utfordringer knyttes til skreddersøm av systemet, og utviklingen av tredjepartsløsninger. Det fantes et ønske i forlaget om å tilpasse systemet til organisasjonen, og utføre endringer som ligner det tidligere legacy-systemet. I tillegg ble det utviklet en skreddersydd modul for beregninger av royalty (fortjeneste til forfatterne). Denne modulen var tidkrevende å få utviklet slik at den passet til organisasjonens krav. Avslutningsvis ser vi at en SMB ikke lett kan forutse fremtiden i forhold til nye samarbeid. Slike samarbeidsallianser er en nødvendighet for å kunne holde seg konkurransedyktig i markedet de befinner seg i. Som vi ser fra casestudien gir nye allianser ikke kun fordeler. Nye system vil bli introdusert av partnere, som bedriften så må forholde seg til. Dette kan medføre fastlåsing til enkelte partnere, eller problemer hvis en partner skifter system.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderen_US
dc.subject.classificationIS 501
dc.titleERP-implementering i en SMB : en casestudie i en kunnskapsintensiv bedriften_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Knowledge retrieval and organization: 323en_US
dc.source.pagenumber64 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record