Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Johnny
dc.date.accessioned2007-10-23T07:52:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136101
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractDenne utredningen fokuserer på den kompetansen små og mellomstore bedrifter trenger for å oppnå bedre ytelse i samarbeid med andre bedrifter, relasjonskompetanse. Studier viser at til tross for den enorme betydning samarbeid har for de økonomiske resultatene for en bedrift, sliter over 70% av allianser med lønnsomhet, eller feiler helt. På bakgrunn av disse og flere andre forhold er problemstillingen som følger: "Hva er forholdet mellom relasjonskompetanse og små og mellomstore bedrifters ytelse i et samarbeid med andre bedrifter?". Ved hjelp av anerkjente teorier innen ulike fagfelt både fra IS-feltet og andre fagfelt samt intervjuer med bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter, utarbeides en konseptuell modell basert på ti sentrale faktorer. Disse faktorene utgjør den kompetansen som påvirker ytelsen til små og mellomstore bedrifter i et samarbeid. Gjennom et kvantitativt undersøkelsesopplegg belyses problemstillingen ved hjelp av en elektronisk spørreundersøkelse. Den empiriske undersøkelsen finner relasjoner mellom følgende variabler: Fortrinn ved samarbeid og ytelse i samarbeide, Interkulturell kompetanse og Ytelse i samarbeid samt Bedriftens kommunikasjonsevner og Ytelse i samarbeid. Utredningen bidrar gjennom disse funnene til noen fokusområder som bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter kan velge å konsentrere seg om. De viktigste funnene er at bedriftsledere mener at et samarbeid kan lede en til en bedre produktutvikling, sikrere ordretilgang og høyere anseelse. Videre er det viktig å fokusere på kulturelle forskjeller mellom organisasjoner samt at utveksling av tidsriktig og oppdatert informasjon mellom partene må skje for at et samarbeid skal lykkes.en
dc.format.extent19085126 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIS501
dc.titleHva er forholdet mellom relasjonskompetanse og små og mellomstore bedrifters ytelse i et samarbeid med andre bedrifter?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record