Show simple item record

dc.contributor.authorFiksdalstrand, Tom
dc.contributor.authorSøhol, Even
dc.date.accessioned2007-10-23T09:47:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136069
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractOppgaven tar for seg hva som skal til for at bedrifter i det norske SMB segmentet skal vurdere, implementere og adoptere løsninger basert på åpen kildekode (Open Source Software/OSS). OSS har utviklet seg til i dag å være en seriøs utfordrer til proprietære løsninger. Denne typen løsninger innehar egenskaper som gjør at alle fritt kan ta de i bruk, videreutvikle løsningen, endre løsningen og gjerne dele sine resultater. Disse egenskapene er sikret gjennom egne lisenser. Norske og internasjonale styringsorganer og organisasjoner med stor innvirkning promoterer per i dag mer og mer for benyttelsen av denne type løsninger da de kan ha en positiv uavhengighetseffekt på markeder og sørge for at ikke enkelte aktører gjør seg selv uunnværlige ved å sitte på opphavsrettigheter til for eksempel en vital del av en tvungen standard. OSS blir benyttet hyppig blant store selskaper med en god innsikt i IT/IS og dettes muligheter for å støtte verdikjedeaktiviteter fram mot effektivisering og vekst. Vi har derimot sett lite til utnyttelsen av slike løsninger i SMB markedet som burde kunne dra ekstra nytte av OSS blant annet grunnet knappe budsjetter på IT/IS. Vi kan se for oss at OSS kan benyttes som et insentiv til kunnskapservervelse på den mulige rollen IT/IS kan ta i bedriften og hvordan slike løsninger kan benyttes som et viktig verktøy på det operasjonelle plan for å støtte opp om strategier og taktikk for effektivisering og vekst. Gjennom en tilnærming ved bruk av en Delphi-type undersøkelse og analyse settes det opp en ekspertgruppe på totalt 8 eksperter. Ekspertene representerer grupperingene akademikere, leverandører og ressurspersoner fra SMB bedrifter. Disse ekspertene foreslår hver kriterier som de mener er viktig for at OSS skal kunne bli vurdert tatt i bruk og kunne adopteres i SMB bedrifter. En konsolidert liste bestående av 34 kriterier blir akseptert av ekspertene som så velger ut de viktigste av kriteriene individuelt. Ekspertene blir så delt opp i to panel, ett med akademikere og leverandører, og ett bestående av eksperter fra SMB bedrifter. Panelene rangerer de kriterier stemt fram som viktigst fra den konsoliderte liste hver for seg, inntill enighet på rangering foreligger i henhold til Kendalls koeffisient for samstemmighet. De endelige rangeringene fra de to panelene gir et bilde av de forskjellene i fokus ekspertene har angående vurdering og adopsjon av OSS i SMB bedrifter. Akademikere og leverandører fokuserer på hvordan OSS kan benyttes som et verktøy for effektivisering og vekst gjennom fornuftig integrasjon og utnyttelse gjennom verdikjedens primære aktiviteter. Eksperter fra SMB bedrifter har derimot et fokus på hvordan OSS kan benyttes som en aktuell erstatning av proprietære løsninger i en ren støttende funksjon og ”proprietære” leverandører for bedriften. Resultatene tilsier at det foreligger et sprik i fokus mellom panelene som tilsier at begge parter aktivt bør gå inn for å forstå den andres fokus, men også at det er en reell forretningsmulighet dersom leverandører tar i bruk en forretningsmodell hvor promotering og kursing OSS og mulige anvendelser kan benyttes for å etablere et marked som leverandører av tjenester som konsultasjon, implementasjonsstøtte, integrasjonsstøtte, support og videre opplæringsmuligheter inn mot SMB markedet i Norge.en
dc.format.extent1932231 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIS501
dc.titleKriterier for benyttelse og adopsjon av Open Source løsninger i det norske SMB-markedeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record