Show simple item record

dc.contributor.authorGrythe, Jon
dc.date.accessioned2007-05-21T06:18:07Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7117-515-7
dc.identifier.issn1503-5174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135061
dc.description.abstractRutiner for systematisk studentevaluering av undervisningen i høyere utdanning er noe som i følge den nye kvalitetsreformen vil få større plass på universiteter og høgskoler fra og med studieåret 2003. Mange av disse institusjonene har erfaringer med å la studentene foreta en slik evaluering av undervisningen midtveis eller på slutten av et semester eller studieår. Men et system for studentenes daglige tilbakemeldinger på undervisningen, og sitt eget læringsutbytte av denne, er det grunn til å tro er både lite anvendt og systematisert. Denne rapporten, og pilotprosjektet den bygger på, er ett bidrag til å utvikle en slik gjennomløpende form for studentevaluering i høyere utdanning. Prosjektrapporten viser hvordan vi ved Høgskolen i Agder våren 2003 arbeidet med utvikling og utprøving av et konsept for formativ studentevaluering av undervisning og læring i høyere utdanning. Konseptet har fire ulike hoveddeler: en introduksjonsdel, en nettbasert datainn- samlingsdel, en del for strukturert og direkte kommunikasjon mellom studenter og lærere og en tilbakemeldings- og rapporteringsdel. To av hovedmålsettingene med pilotprosjektet var for det første å utvikle et fleksibelt og dynamisk nettbasert verktøy som grunnlag for studentenes formative evaluering av undervisning og læring i høyere utdanning, for det andre å utvikle en møteplass for strukturert didaktisk kommunikasjon mellom de involverte partene i undervisnings- og læringsarbeidet. Prosjektet har gitt mange nyttige erfaringer å bygge videre på, og selv om testutvalget her er lite og prøveperioden kort, er det i det minste grunnlag for forsiktig optimisme på verktøyets og konseptets vegne. At studentene som var med i pliotprosjktet anbefalte at også andre studentgrupper tok konseptet i bruk, og at studielederen vil fortsette å benytte det med nye studentgrupper burde tyde på det. Slik vi ser det nå skulle det heller ikke være noen begrensninger når det gjelder konseptets anvendelsesmuligheter på ulike fagområder innen universitets- og høgskolesektoren. Men konseptet vil selvsagt kreve en videre utvikling og en langt bredere og mer omfattende utprøving før vi kan si noe mer generelt om dets verdi for studentevaluering av undervisning og læring i høyere utdanning.nob
dc.format.extent818603 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien (Høgskolen i Agder)
dc.relation.ispartofseries103
dc.subjectStudentevaluering
dc.subjectEvaluering
dc.subjectFormativ evaluering
dc.subjectStudiekvalitet
dc.subjectLæringsutbytte
dc.titleSTeVAL : rapport om utvikling og utprøving av et konsept for studentevaluering av undervisning og læring i høyere utdanningnob
dc.typeBooken
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242
dc.source.pagenumber45, 3 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record