Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDyhr-Nielsen, Reidun
dc.contributor.authorSagatun, Solveig
dc.date.accessioned2010-02-03T09:38:11Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7117-669-3
dc.identifier.issn1504-9299
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135021
dc.description.abstractSammendraget kommer til å inngå som en del av kolofonsiden og vil bli satt korrektinn på denne av bibliotektjenesten som i tillegg fyller ut feltene under.. (12 pt)Bakgrunnen for denne rapporten er arbeidet som har pågått i HUSK- Agder,delprosjekt 2; samarbeid sosialtjenesten - NAV, fra 2007-2009. Forfatterne, som beggeer vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Agder, har hatt et særlig ansvar forarbeidsprosessen i dette prosjektet. Tittelen på rapporten; ”Bruk av begreper ompraksis i NAV/ sosialtjenesten”, peker mot en tematikk som ble aktualisert isamarbeidet mellom praktikere, brukere og forskere fra UiA i dette delprosjektet.Prosjektet som ble kalt ” Begrepsforståelse hos tjenesteytere og tjenestemottakere isosialtjenesten/NAV” ble igangsatt med bakgrunn i uttalelser fra ansatte isosialtjenestene og på det ene integrerte NAV- kontoret (pilotkommune). Uttalelsenegav inntrykk av at språkbruk og forståelser av begreper som omhandler arbeidsmåter isamhandling med brukere ofte var ulik i disse tjenestene. Antakelsen var at ansatte idisse tjenestene brukte samme begreper uten å være klar over ulikheten i forståelser avinnholdet. Videre at dette kunne medføre uklarhet i utøvelsen av tjenestene tilbrukerne i integrerte NAV- kontorer.Denne rapporten er ikke en presentasjon av effekter av arbeidet i delprosjekt 2/begrepsprosjektet. Det er mer en beskrivelse av prosessen, av hva som har foregått,med et særlig fokus på de forståelser av innhold i begreper som fremkom idatamaterialet fra grupper både med ansatte og brukere. Empirien som ligger til grunnfor analyser av likhet og ulikhet i forståelser av begreper i NAV- trygd og arbeid ogsosialtjenesten, er referater fra ulike typer gruppesamtaler, med mest vekt på referatenefra gruppesamtaler og fokusgrupper i regi av begrepsprosjektet.en
dc.format.extent220953 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agderen
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien (Universitetet i Agder)en
dc.relation.ispartofseries151en
dc.subjectNAV/ Sosialtjenestenen
dc.subjectBegrepsforståelseren
dc.subjectSkjønnen
dc.subjectArbeiden
dc.subjectMakten
dc.titleBruk av begreper om praksis i NAV/ sosialtjenesten : Likhet og ulikhet i forståelser : Rapport fra HUSK – Agder / delprosjekt 2, våren 2010en
dc.typeBooken


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel