Show simple item record

dc.contributor.authorPresthus, Anne Marie
dc.contributor.authorNæss, Gunnar
dc.contributor.authorTønnessen, Liv Kari Bondevik
dc.date.accessioned2007-05-21T11:26:19Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7117-477-0
dc.identifier.issn1503-5174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135009
dc.description.abstractDette er den første delrapporten i prosjektet "Evaluering av forsøk i Hå kommune". Høgskolen i Agder har i 2 år fulgt arbeidet med forsøk i Hå. Etter at forsøket er avsluttet sommeren 2002, skal analyser av innsamlede data gjøres ferdig, og det skal skrives sluttrapport om evalueringsarbeidet. Denne rapporten gjør rede for den første breddestudien i evalueringa. I rapporten gjøres det rede for hvilke avvik Hå kommune har søkt fra L 97, opplæringslov og arbeidstidsavtale. Det orienteres om evalueringsoppgaven og metoden i denne første breddestudien. Delrapporten gir en kort beskrivelse av skoleorganisasjonen i Hå. Det gis en beskrivelse av de ti grunnskolene i kommunen og hvilke deler av forsøket de ulike skolene har valgt å arbeide med. Vi anser denne delen av rapporten som et viktig grunnlag for fortsettelse av evalueringsarbeidet. I delrapporten gjennomgås de resultatene av analysene som er gjort så langt i forhold til en ny organisasjon av skolene: Innføring av lag med lagleder, fastlærer og avvik fra arbeidstidsavtale. En foreløpig rapport ble lagt fram, for informanter vi hadde intervjuet, på et seminar 4.september 2001. Innspill fra seminaret er delvis arbeidet inn i rapporten, og delvis er de satt inn i slutten av rapporten som et eget avsnitt.nob
dc.format.extent1243236 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien (Høgskolen i Agder)
dc.relation.ispartofseries79
dc.subjectSkoleutvikling
dc.subjectGrunnskole
dc.subjectForsøk
dc.subjectEvaluering
dc.titleEvaluering av forsøk i Hå kommune : delrapport 1, første breddestudienob
dc.typeBooken
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242
dc.source.pagenumber80 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record