• Digitale medier, samfunnsfag og samfunnsengasjement 

      Austvik, Jostein; Rye, Ståle Angen (Skriftserien (Universitetet i Agder);154, Book, 2011)
      Denne publiseringen viser hvordan elever bruker digitale teknologier og medier for å hente inntrykk, informasjon og kunnskap om ulike samfunnsforhold. Videre diskuteres hvordan elevenes bruk av ny teknologi påvirker deres ...