• Høgskolen på Lesbos 

      Grødum, Kari; Repstad, Pål (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2000)
      Dette skriftet gir informasjon om Metochi, som er Høgskolen i Agders studiesenter på den greske øya Lesbos. Skriftet inneholder også mye levende stoff om historiske og aktuelle forhold på Lesbos, og vil være nyttig for ...