• Evaluering av forsøk i Hå kommune : delrapport 1, første breddestudie 

      Presthus, Anne Marie; Næss, Gunnar; Tønnessen, Liv Kari Bondevik (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2001)
      Dette er den første delrapporten i prosjektet "Evaluering av forsøk i Hå kommune". Høgskolen i Agder har i 2 år fulgt arbeidet med forsøk i Hå. Etter at forsøket er avsluttet sommeren 2002, skal analyser av innsamlede ...