• Italiablikk : norsk og nordisk kultur og litteratur sett fra Bologna 

      Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip; Moen, Randi Langen (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
      Italiablikk inneholder en serie artikler skrevet i norskmiljøet ved Universitetet i Bologna. Artiklene er i hovedsak basert på forfatternes hovedoppgaver i norsk, og avspeiler dermed en flik av hva som er interessant ved ...