• Bedre kvalitet gjennom økt kompetanse? : undervisningssykehjemmet i Agder 

      Thygesen, Elin; Tønsberg, Anne Kristin Flaatten (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2004)
      Tittel: Bedre kvalitet gjennom økt kompetanse? Problemstilling: Bidrar satsing på kompetanseutvikling til bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i sykehjem? Formål: Formålet er å vurdere betydningen av ...