• Angstens filosofi 

      Grelland, Hans Herlof (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
      Angst har vært et viktig tema i nyere filosofi. Etter en kort introduksjon til fenomenologisk metode, gis det i denne artikkelen en presentasjon av Søren Kierkegaards, Martin Heideggers og Jean-Paul Sartres bidrag til ...