• Hva, hvem og hvordan? : håndbok i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

      Takle, Svein (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
      Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille lovfestede og forskriftsmessige krav til tilsattes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette er et viktig satsningsområde innenfor norsk arbeidsliv, og det er regulert ...