• Bruk av dyr i vitenskapelige eksperimenter : en filosofisk undersøkelse 

      Rafoss, Stein (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2004)
      I dette arbeidet behandles filosofiske og etiske spørsmål som oppstår i forbindelse med bruk av dyr i vitenskapelige eksperimenter. Med vitenskapelige eksperimenter menes eksperimenter innenfor all slags medisinsk og ...