• Angstens filosofi 

   Grelland, Hans Herlof (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
   Angst har vært et viktig tema i nyere filosofi. Etter en kort introduksjon til fenomenologisk metode, gis det i denne artikkelen en presentasjon av Søren Kierkegaards, Martin Heideggers og Jean-Paul Sartres bidrag til ...
  • Bruk av dyr i vitenskapelige eksperimenter : en filosofisk undersøkelse 

   Rafoss, Stein (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2004)
   I dette arbeidet behandles filosofiske og etiske spørsmål som oppstår i forbindelse med bruk av dyr i vitenskapelige eksperimenter. Med vitenskapelige eksperimenter menes eksperimenter innenfor all slags medisinsk og ...
  • Høgskolen på Lesbos 

   Grødum, Kari; Repstad, Pål (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2000)
   Dette skriftet gir informasjon om Metochi, som er Høgskolen i Agders studiesenter på den greske øya Lesbos. Skriftet inneholder også mye levende stoff om historiske og aktuelle forhold på Lesbos, og vil være nyttig for ...