• Barnevernets PUFF : Forskning og praksis - hånd i hånd 

      Nordstoga, Sigrid (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
      Artiklene i dette heftet er hentet fra ulike aktiviteter i Barnevernets PUFF. Den første artikkelen er en kort presentasjon av PUFF, samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Agder og det lokale praksisfeltet. Flere av ...