• 25 år siden Kyotoprotokollen - hva har skjedd? 

   Willumsen, Annika; Yttereng, Eirin Kjellberg (Master thesis, 2022)
   Denne studien har valgt åtte selskap som opererer i energi-, ressurs og utslippsintensive sektorer og vurdert deres bærekraftrapportering i en tidsperiode fra 1997 til 2020. Hensikten med studien er å undersøke om funnene ...
  • 25 år siden Kyotoprotokollen - hva har skjedd? 

   Willumsen, Annika; Yttereng, Eirin Kjellberg (Master thesis, 2022)
   Denne studien har valgt åtte selskap som opererer i energi-, ressurs og utslippsintensive sektorer og vurdert deres bærekraftrapportering i en tidsperiode fra 1997 til 2020. Hensikten med studien er å undersøke om funnene ...