• Analyse av internasjonal forretningsutvikling ved en typisk norsk lystbåtprodusent 

   Robbersmyr, Kjell G.; Våge, Magne M.; Oleshchuk, Vladimir A; Laake, Morten (Skriftserien (Universitetet i Agder), Book, 2009)
   Rapporten beskriver kartlegging av en bedrifts internasjonalisering. GrimstadBåt AS er den valgte bedrift, og er en fiktiv bedrift lokalisert på Sørlandet. I dette prosjektet har vi foretatt ”intervjuer” med de mest ...
  • Analyse av utviklingsprosessen ved en typisk norsk lystbåtprodusent 

   Våge, Magne M.; Oleshchuk, Vladimir A; Robbersmyr, Kjell G.; Laake, Morten (Skriftserien (Universitetet i Agder);152e, Book, 2010-10-01)
   Rapporten beskriver kartlegging av produktutviklingsprosessen ved en bedrift lokalisert på Sørlandet, GrimstadBåt AS (GB). Dette er et fiktivt navn på en båtprodusent lokalisert på sørlandet og rapporten baserer seg på ...
  • Patenter som innovasjonsindikatorer : Komparativ analyse av 3 ulike bransjer i 4 nordiske land i perioden 1996 til 2005 

   Robbersmyr, Kjell G.; Våge, Magne M.; Oleshchuk, Vladimir A. (Skriftserien (Universitetet i Agder);162, Book, 2013-11)
   Ved bruk av patentdatabasen USPTO (US Patent & Trademark Office) som inneholder samtlige amerikanske patenter og mønsterbeskyttelser, er det utført en analyse med formål å sammenligne patenteringsaktivitet i Norge, ...