• Bærekraftig utvikling i telekombransjen 

   Spord, Øivind Røst; Welle, Are Meland (Master thesis, 2023)
   Telekombransjen har hatt en eksplosiv økonomisk vekst de siste årene, og det vises til at bransjen globalt står for 1,4% av det samlede klimautslippet. Samtidig vises det til at tilgjengeliggjøring av telekomløsninger ...
  • Bærekraftig utvikling i telekombransjen 

   Spord, Øivind Røst; Welle, Are Meland (Master thesis, 2023)
   Telekombransjen har hatt en eksplosiv økonomisk vekst de siste årene, og det vises til at bransjen globalt står for 1,4% av det samlede klimautslippet. Samtidig vises det til at tilgjengeliggjøring av telekomløsninger kan ...