• Myfood24 på norsk: et selvadministrert digitalt 24-timers kostintervju 

      Valen, Erlend Larsen; Grasaas, Erik; Engeset, Dagrun; Salvesen, Lorentz; Skeie, Guri; Øverby, Nina Cecilie; Medin, Anine Christine (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Innen ernæringsepidemiologien er vi i stor grad avhengige av å estimere inntak av mat og næringsstoffer basert på selvrapportering, til tross for at denne tilnærmingen er beheftet med målefeil. Graden av målefeil har ...