• Geografisk relokalisering av tilsyn 

      Saba, Kathra (Master thesis, 2009)
      Denne studien omfatter beslutningsprosessen om utflytting av statlige tilsyn fra Oslo-regionen til andre landsdeler. Studien ønsker å få svar på hvordan Bondevik II- regjeringen klarte å gjennomføre det omfattende vedtaket ...