• Fra barnehagelærerens synspunkt, relevant? 

      Søderholm, Camilla (Master thesis, 2022)
      Barn med særskilte behov er et utbredt tema i barnehagen. I denne oppgaven har jeg sett på hvilke tanker og erfaringer barnehagelærere har i arbeidet med barn med særskilte behov. Med å fremheve barnehagelærernes tanker ...