• Et poesi-perspektiv på bærekraftig utvikling 

      Robstad, Hege (Master thesis, 2023)
      Kan lyriske tekster brukes mer målrettet i norskfaget øke bevisstheten av det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling? I denne masteroppgaven har jeg undersøkt dette, i lys av økosentrisk, antroposentrisk og postkolonial ...