• UNIFORM FORDELING MODULO 1 

      MEHARI, YONAS TEKLEMICHAEL (Master thesis, 2023)
      Oppgaven går ut på å studere uniform fordeling av tallfølger modulo en (forkortet u.d. mod 1). Målet til oppgaven er å beskrive uniform fordeling modulo 1 med tanke for at elever som har fordypning i matematikk fra ...