• 10. trinn-elevers arbeid med representasjoner av funksjoner 

   Larssen, Tonje; Stokkeland, Henrik (Master thesis, 2023)
   Representasjoner har stor plass i matematikkfaget, særlig representasjoner knyttet til funksjoner. Ofte kan ulike matematiske begreper være svært abstrakte, og representasjoner er da nødvendig for å få tak i deler av ...
  • 10. trinn-elevers arbeid med representasjoner av funksjoner 

   Larssen, Tonje; Stokkeland, Henrik (Master thesis, 2023)
   Representasjoner har stor plass i matematikkfaget, særlig representasjoner knyttet til funksjoner. Ofte kan ulike matematiske begreper være svært abstrakte, og representasjoner er da nødvendig for å få tak i deler av ...