• Smartkort og Windows 2000 

      Landa, Terje (Master thesis, 2000)
      Sikkerhet er et viktig tema innenfor alle datasystemer, ikke minst i forbindelse med Internett. Internett åpner nye muligheter, men medfører også at datasystemene blir mer sårbare. Utfordringen for dagens datasystemer ...