• Politisk styring i markedsorienterte kommuner 

      Kristensen, Silje Rosnes (Master thesis, 2006)
      Reformer tar sikte på å fornye offentlig sektor. Allerede fra slutten av 1970-tallet og frem til i dag, har offentlig sektor blitt utsatt for reformer. Inn under slike reformer hører virkemidler som konkurranseutsetting. ...