• Frarådningsplikten: Til bankens eller forbrukerens beste? 

      Hveem, Dag Jørgen; Nyhus, Ellen K. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Frarådingsplikten overfor låntakere er fastsatt i finansavtaleloven § 47. Hovedformålet med bestemmelsen er å forhindre uheldige låneopptak – lovgiver vil verne forbrukere fra for store låneopptak og økonomisk utsatthet. ...