• Forebygging av radikalisering og ekstremisme i skolen 

      Haukelid, Thea Myra (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan radikalisering, ekstremisme og ekstreme ytringer kan forebygges i skolen. Oppgaven tar mer konkret sikte på å forske på hvordan Demokratisk medborgerskap mot rasisme ...