• Creating space for interpreting within extended turns at talk 

   Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Svennevig, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In consecutively interpreted conversations, long multi-unit turns pose an interactional problem, as the interpreter may need to intervene into the turn space of the current speaker to interpret. This paper explores multimodal ...
  • Reparasjonssekvenser i tolkede samtaler 

   Svennevig, Jan; Hansen, Jessica Pedersen Belisle (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Denne studien utforsker reparasjonssekvenser i skjermtolkede sykehussamtaler, altså tilfeller der helsepersonell og pasient ikke snakker samme språk, og tolkingen foregår via videoteknologi. Artikkelen tar opp tilfeller ...