• Set-up of surgical instruments during emergency Cesarean section 

   Ourom, Linn Terese Oa; ; Gudmundsdottir, Brynhildur; ; Helland, Bodil Ane (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Bakgrunn: Operasjonssykepleiere har ansvar for instrumentene under kirurgiske inngrep. Mister man kontrollen over instrumentene kan det ha negative konsekvenser for pasienten og det kirurgiske teamet. Noen ...
  • Set-up of surgical instruments during emergency Cesarean section 

   Gudmundsdottir, Brynhildur; ; Helland, Bodil Ane; ; Ourom, Linn Terese Oa (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Bakgrunn: Operasjonssykepleiere har ansvar for instrumentene under kirurgiske inngrep. Mister man kontrollen over instrumentene kan det ha negative konsekvenser for pasienten og det kirurgiske teamet. Noen ...
  • Set-up of surgical instruments during emergency Cesarean section. 

   Ourom, Linn Terese Oa; Gudmundsdottir, Brynhildur; Helland, Bodil Ane (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Bakgrunn: Operasjonssykepleiere har ansvar for instrumentene under kirurgiske inngrep. Mister man kontrollen over instrumentene kan det ha negative konsekvenser for pasienten og det kirurgiske teamet. Noen sykehus ...