• Spillifisert opplæring i norsk offentlig sektor 

      Ghini, Ingeborg Iolanda Blomberg (Master thesis, 2023)
      Denne masterstudien har undersøkt anvendelse av spillifisert opplæring i norsk offentlig sektor. Målet har vært å identifisere faktorer som påvirker individers motivasjon for gjen- nomføring. Forskningsspørsmålet var ...