• Exploring Onboarding Processes for IT Professionals : The Role of Knowledge Management 

   Brødsjø, Vebjørn; Sandøy, Benjamin Andreas Godskesen; Hustad, Eli (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   A robust knowledge management (KM) strategy is essential for effective onboarding of new employees. Organizational knowledge plays a crucial role in helping new employees learn their work tasks and should be readily available ...
  • Kunnskapsforvaltning i Skatteetaten 

   Brødsjø, Vebjørn; Sandøy, Benjamin (Master thesis, 2022)
   “Knowledge Management” (KM) er et begrep som handler om å forvalte kunnskap, hvor organisasjoner utformer strategier og initiativer for å anvende kunnskap internt. Kunnskapen kan komme nyansatte til gode når de skal læres ...
  • Kunnskapsforvaltning i Skatteetaten 

   Brødsjø, Vebjørn; Sandøy, Benjamin (Master thesis, 2022)
   “Knowledge Management” (KM) er et begrep som handler om å forvalte kunnskap, hvor organisasjoner utformer strategier og initiativer for å anvende kunnskap internt. Kunnskapen kan komme nyansatte til gode når de skal læres ...