• 1P-elevers arbeid med problemløsning 

      Sande, Kristian; Bedin, Kristian (Master thesis, 2022)
      Temaet for denne masteravhandlingen har vært matematisk problemløsning med 1P-elever i videregående skole. Vi har observert og tatt lydopptak av to grupper på fire 1P-elever over to datainnsamlinger, og analysert deres ...