• Programmeringsoppgaver i matematikk-læremidler på 5. trinn 

      Aagaard, Henrik (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven omhandler programmeringsoppgavers krav, relasjoner og programmeringskonsepter i matematikklæreverk fra forlagene Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal på 5. trinn. Studien har sitt utgangspunkt i ...