• Demokratiske utfordringer i markedsorienterte planprosesser 

      Økland, Simen (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven har hatt som formål å undersøke ulike demokratiske utfordringer som har oppstått som resultat av den markedsorienterte urban planleggingen som har blitt ført i Norge siden 1990-tallet. I oppgaven ...