• 3D modul for syntetisk kalkulator 

      Borgi, Geir; Haugen, Glenn Ole; Johansen, Dag Asle (Master thesis, 2006)
      ActionScript er et språk som har blitt benyttet mer og mer de senere årene og er en del av verktøyet Flash. Dette er et design verktøy som har gode metoder for animasjoner i 2D og genererer små filer som gjør det svært ...