• Musikkopplevelse i et åndelig rom 

      Ek, Ragnhild (Master thesis, 2006)
      Denne masteroppgaven er en oppgave som handler om at det i musikkopplevelsen finnes noe mystisk, noe man ikke kan sette ord på, og noe utenfor oss selv. Fordypningsemne er formidlende virksomhet, og dette er en ...