• Blir vi henta, eller er vi med videre? 

      Waaland, Kjersti Stange (Master thesis, 2023)
      Oppgavens tittel «Blir vi henta, eller er vi med videre?» er inspirert av Storbergerapporten «Du er henta». Private barnehageaktører har i flere tiår bidratt til vekst, mangfold, utvikling og kvalitetsfokus. Barnehagesektoren ...