• Motivasjon blant oljeservice ingeniører – hvordan står det til? 

   Raaen, Hilde; Ekra, John Kåre; Godtfredsen, Signe (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker hvordan motivasjonsnivået er blant ingeniørene som arbeider i oljebedriftene på Sørlandet. Studien ble gjennomført som en anonym digital spørreundersøkelse. Av det oppgitte totale antallet ingeniører, ...
  • Motivasjon blant oljeserviceingeniører – hvordan står det til? 

   Raaen, Hilde; Ekra, John Kåre; Godtfredsen, Signe (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker hvordan motivasjonsnivået er blant ingeniørene som arbeider i oljebedriftene på Sørlandet. Studien ble gjennomført som en anonym digital spørreundersøkelse. Av det oppgitte totale antallet ingeniører, ...
  • Motivasjon blant oljeserviceingeniører – hvordan står det til? 

   Raaen, Hilde; Ekra, John Kåre; Godtfredsen, Signe (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker hvordan motivasjonsnivået er blant ingeniørene som arbeider i oljebedriftene på Sørlandet. Studien ble gjennomført som en anonym digital spørreundersøkelse. Av det oppgitte totale antallet ingeniører, ...