• Kompetanse i arrangørorganisasjoner 

      Mads Bendik Wangensten, Hatlevik (Master thesis, 2013)
      Kompetanse er et buzz-ord i norsk musikkbransje, men hvordan forholder arrangørorganisasjoner seg til begrepet? Oppgavens problemstilling er «Hvilken funksjon og posisjon har kompetanse hos en konsertarrangør?». Det ...