• Pandemihåndtering i barnehagene: Fra prinsipper til praksis 

   Bringaker, Berit Idsøe; Maaland, Ida Fjelde; Vatne, Laura Helen Farr (Master thesis, 2022)
   I mars 2020 ble det konstatert at det var en global krise som ville vise seg å skape utfordringer og omstillinger i virksomheter verden over. I Norge ble, blant mange andre smitteverntiltak, barnehager og skoler stengt, ...
  • Pandemihåndtering i barnehagene: Fra prinsipper til praksis 

   Bringaker, Berit Idsøe; Maaland, Ida Fjelde; Vatne, Laura Helen Farr (Master thesis, 2022)
   I mars 2020 ble det konstatert at det var en global krise som ville vise seg å skape utfordringer og omstillinger i virksomheter verden over. I Norge ble, blant mange andre smitteverntiltak, barnehager og skoler stengt, ...
  • Pandemihåndtering i barnehagene: Fra prinsipper til praksis 

   Bringaker, Berit Idsøe; Maaland, Ida Fjelde; Vatne, Laura Helen Farr (Master thesis, 2022)
   Sammendrag I mars 2020 ble det konstatert at det var en global krise som ville vise seg å skape utfordringer og omstillinger i virksomheter verden over. I Norge ble, blant mange andre smitteverntiltak, barnehager og skoler ...