• Hvitvaskingsloven: Oppfølging og revisjonshandlinger i revisjonen 

   Enes, Hanne Sevheim; Hagen, Vilde Evju (Master thesis, 2022)
   Hvitvasking er et globalt samfunnsproblem som myndighetene ved hjelp av rapporteringspliktige prøver å avdekke og bekjempe. I de senere årene har fokuset rundt hvitvasking økt, og arbeidet revisorene gjør er viktig i forhold ...
  • Innhold og konsekvenser for norske selskap av nye krav til bærekraftsrapportering i CSRD-rammeverket 

   Nilsen, Rebekka (Master thesis, 2022)
   Denne oppgavens mål er å bidra til forståelsen av hva direktivforslaget kalt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (COM/2021/189 final) er og kan bety i praksis for norske selskap og revisor. Direktivforslaget ...
  • Koronapandemiens påvirkning på revisjonsbransjen 

   Kjevik, Markus; Vassvik, Jarle (Master thesis, 2022)
   Våren 2020 innførte den norske regjeringen de mest inngripende tiltakene i det norske samfunn i fredstid som følge av covid-19-pandemien. Nesten to år senere ble alt av tiltak opphevet etter flere lettelser og innstramminger ...
  • Koronapandemiens påvirkning på revisjonsbransjen 

   Kjevik, Markus; Vassvik, Jarle (Master thesis, 2022)
   Våren 2020 innførte den norske regjeringen de mest inngripende tiltakene i det norske samfunn i fredstid som følge av covid-19-pandemien. Nesten to år senere ble alt av tiltak opphevet etter flere lettelser og innstramminger ...
  • Mindre komplekse selskaper og valg av revisor 

   Pettersen, Anna Innvær; Svorkås, Annelise Søpstad (Master thesis, 2022)
   Revisjonsbransjen i Norge er preget av høy konkurranse og høyt prispress. I dag dominerer «de fem store» aktørene markedet i stor grad, og de små og mellomstore revisjonsselskapene opplever at det er utfordrende å beholde ...
  • Mindre komplekse selskaper og valg av revisor 

   Pettersen, Anna Innvær; Svorkås, Annelise Søpstad (Master thesis, 2022)
   Revisjonsbransjen i Norge er preget av høy konkurranse og høyt prispress. I dag dominerer «de fem store» aktørene markedet i stor grad, og de små og mellomstore revisjonsselskapene opplever at det er utfordrende å beholde ...
  • Nytteverdien av årsberetninger for små foretak 

   Frøyen, Kristian (Master thesis, 2022)
   Oppgavens tema er å vurdere nytteverdien av årsberetningen som et kommunikativt redskap for små foretak (i henhold til lov om årsregnskap mv. §1-6). Små foretak ble fra og med 2017 unntatt plikten til å innlevere en ...
  • Regnskapsstrekking og manipulasjon - to sider av samme sak? 

   Kjevik, Mathias Haug; Karlsen, Miriam Staddeland (Master thesis, 2022)
   Regnskapsmanipulasjon innebærer å bevisst villede brukerne av finansiell informasjon. Samtidig foreligger det handlingsrom i regnskapsreglene knyttet til sentrale regnskapsposter der vurderinger om estimatusikkerhet og ...
  • Regnskapsstrekking og manipulasjon - to sider av samme sak? 

   Kjevik, Mathias Haug; Karlsen, Miriam Staddeland (Master thesis, 2022)
   Regnskapsmanipulasjon innebærer å bevisst villede brukerne av finansiell informasjon. Samtidig foreligger det handlingsrom i regnskapsreglene knyttet til sentrale regnskapsposter der vurderinger om estimatusikkerhet og ...
  • Taksonomiens påvirkning på store foretaks bærekraftsrapportering 

   Kjelsvik, Marte Roaldseth; Holhaugen, Eline (Master thesis, 2022)
   Bærekraft er et høyaktuelt tema som er i stadig utvikling. I 2020 ble EUs taksonomi vedtatt i EU-landene for å dreie kapitalen i en grønnere retning og redusere grønnvasking. Dette rammeverket vil innføres i Norge i løpet ...